Een bijna-thuis-huis

ThamerThuis is een kleinschalige woonvoorziening in De Kwakel voor mensen in de laatste fase van hun leven. Mensen met een beperkte levensverwachting die zorg nodig hebben, blijven het liefst thuis in hun vertrouwde omgeving. Soms is dat echter door omstandigheden niet mogelijk. Meestal zijn dit mensen uit de regio. Maar ook patiënten van buiten de regio zijn welkom, bijvoorbeeld als de familie hier in de buurt woont.

De Stichting ThamerThuis, die in 1998 het initiatief heeft genomen dit bijna-thuis-huis op te richten, heeft als doelstelling om aan terminale patiënten een woonomgeving te bieden, die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. In ThamerThuis kan de eigen huisarts indien gewenst de medische verzorging voortzetten. De wijkverpleegkundigen van het team Uithoorn zijn verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg. Verder is er aandacht voor het geestelijk en emotioneel welbevinden van de gasten en de betrokken familie/vrienden.

In het huis is ook altijd een vrijwilliger aanwezig. De vrijwilligers van ThamerThuis zijn getraind in het omgaan met ernstig zieke mensen en worden gecoacht door een coördinator.

ThamerThuis is gelegen in het hart van De Kwakel (gemeente Uithoorn). Het huis is volledig aangepast aan de verzorging van twee, evt. drie gasten en voorzien van ruime kamers met een vriendelijke inrichting en met uitzicht op een prachtige tuin.