Ondersteuning thuis

Bij Stichting ThamerThuis kunt u ook terecht voor de inzet van vrijwilligers bij terminaal zieken, die thuis willen blijven in de laatste fase van hun leven. Deze vrijwillige terminale zorg thuis is met name gericht op ondersteuning van de mantelzorgers (familie, vrienden, buren of andere verzorgers die niet beroepsmatig bij de zorg betrokken zijn).

Voor deze mantelzorgers kan de hulp van een vrijwilliger betekenen dat zij de zorg voor hun dierbare kunnen volhouden, zodat de wens om thuis te sterven waargemaakt kan worden.
Regelmatig wat tijd en ruimte voor zichzelf kunnen nemen, in de wetenschap dat de patiënt in de goede handen van een deskundige vrijwilliger is, helpt daarbij.

De vrijwilliger vervangt de mantelzorger op afgesproken momenten in de week zodat die de gelegenheid heeft even weg te gaan of bij te slapen. Samen kijken we welke hulp nodig is en hoe de ondersteuning vorm kan krijgen. Voor de ene patiënt is het belangrijk ‘een maatje’ te hebben, om te kunnen praten over het ziek zijn en de consequenties daarvan. De ander heeft behoefte aan iemand die gewoon aanwezig ís, en die praktische ondersteuning biedt.

ThamerThuis kan, waar nodig al in een vroeg stadium (dus ook bij een levenverwachting langer dan drie maanden), zorgdragen voor deskundige vrijwilligers in de thuissituatie.

Bekijk de thuisinzet flyer