Financiën

Geen van de bestuursleden geniet een beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan ThamerThuis
Jaarbericht
Financieel overzicht Stichting ThamerThuis
Financieel overzicht Stichting Vrienden van ThamerThuis