Bestuur

Het bestuur van de Stichting ThamerThuis en van de Stichting Vrienden van ThamerThuis bestaat uit:

Stichting Thamer Thuis

Marianne Klinkenberg : Voorzitter

Marius van de Veen: Secretaris

Corrie Brouwer: Bestuurder 

Jan Dalmeijer: Bestuurder

Mark Maarsen: Penningmeester

 

Stichting Vrienden van Thamer Thuis

Hans Commissaris: Voorzitter

Herman Aaij: Secretaris,

Maarten Poelmans: PR en communicatie

Mark Maarsen: Penningmeester

De bestuurders van beide stichtingen zijn onbezoldigd.