Coördinatoren

De coördinatoren zijn de leidinggevenden van het ThamerThuis. Zij organiseren en coördineren de zorgverlening van de diverse hulpverleners en zijn aanspreekbaar voor alles wat met het reilen en zeilen van ThamerThuis te maken heeft. Zij zijn bereikbaar via telefoon 0297-540536