Stichting ThamerThuis

Algemeen

In 1997 is in Uithoorn de Stichting ThamerThuis opgericht. De stichting stelt zich tot taak het laten functioneren en behouden van een bijna-thuis-huis ten behoeve van terminale patiënten. Het bijna-thuis-huis ThamerThuis is een prachtige bungalow in het hart van het landelijk gelegen dorp De Kwakel bij Uithoorn.

Het huis is tot stand gekomen door schenkingen van particulieren, serviceorganisaties en het bedrijfsleven. Vele vrijwilligers uit De Kwakel hebben de afgelopen jaren belangeloos meegewerkt aan de verbouwingen van het huis. Het huis voldoet nu volledig aan de eisen die aan een optimale zorg voor zijn gasten gesteld mogen worden. Daarnaast zal in het ThamerThuis de 'huiselijke sfeer' altijd de boventoon voeren.

De artsen, verpleegkundigen, coördinatoren, vrijwilligers en bestuur streven er gezamenlijk naar om de laatste levensfase van hun gasten zo leefbaar en waardig mogelijk te laten verlopen. ThamerThuis probeert de zorg zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de gasten, in samenwerking met de familie. Hierbij wordt aandacht geschonken aan zowel de lichamelijke, de geestelijke, de sociale als de spirituele omstandigheden. ThamerThuis biedt de zorg vanuit een algemene grondslag en is voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, achtergrond of financiële mogelijkheden. In ThamerThuis is het primaire doel van de zorg, de hoogst mogelijke kwaliteit van leven voor zowel de gast als zijn omgeving, waarbij de gast wordt benaderd als een gelijkwaardig en medeverantwoordelijke partner. Persoonlijke aandacht en pijn- en symptoombestrijding staan voorop in de zorg.

Het team van vrijwilligers en coördinatoren, ondersteund door verpleegkundigen en artsen, is 24 uur per dag verantwoordelijk voor deskundige zorg en begeleiding van de gasten van ThamerThuis.
De gasten en hun familie zullen zich, ondanks deze niet altijd makkelijke maar wel belangrijke periode van hun leven, thuis voelen.

Financieel overzicht

Financieel overzicht ThTh 2016