Het huis ThamerThuis

Onze missie

ThamerThuis in De Kwakel wil aan terminale patiënten een woonomgeving bieden die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. In dit bijna-thuis-huis' wordt palliatieve zorg verleend conform de definitie hiervoor van de World Health Organization (WHO), waarbij de gast centraal staat in de regievoering en de zorg. Hierdoor zal de integratie van het stervensproces in het gewone leven en de bekendheid met palliatieve zorg bevorderd worden en de mogelijkheden van thuiszorg en van ‘bijna-thuis'-zorg de noodzakelijk geachte bekendheid krijgen.

Onze visie

Zieken in de laatste fase van hun leven geven aan een grote voorkeur te hebben om thuis te sterven. Door allerlei verschillende oorzaken is dit echter vaak niet goed mogelijk of zelfs onmogelijk. Dan dient er een goed alternatief beschikbaar te zijn waar palliatieve zorg verleend kan worden.

Beleid en strategie

Vanuit de optiek dat ThamerThuis niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een palliatieve zorgketen waarbij de keus van de gast centraal staat, is het beleid gericht op het onderhouden en laten functioneren van een "bijna thuis huis" in De Kwakel. Voor de gasten van ThamerThuis wordt dit concreet door het bieden van een "thuissfeer", hetgeen zichtbaar wordt in een op elkaar afgestemd systeem van professionals en vrijwilligers, die 24 uur per dag, 7 dagen per week de stervende mens en zijn/haar naasten bijstaan.