Kwaliteit van leven

Bij ThamerThuis staat de kwaliteit van het leven voorop. Maar wat is dat eigenlijk, de kwaliteit van het leven? Waar wordt die door bepaald? Kwaliteit staat voor datgene wat voor een mens het leven de moeite waard maakt, wat zin geeft. ‘De kwaliteit van het leven' is niet iets wat voor eens en voor altijd vaststaat. En het is ook niet voor iedereen hetzelfde.
Men kan het idee hebben dat het leven nog maar weinig kwaliteit heeft, wanneer iemand in de laatste fase van het bestaan is aangekomen. Maar het tegendeel blijkt waar te zijn. 
In die laatste fase van het leven is het begrip ‘toekomst' zeer begrensd geworden. Daardoor komt juist alle aandacht te liggen bij vandáág, bij het hier en nu. Ieder moment is belangrijk en wordt gekoesterd. Daarmee wint het leven aan kwaliteit.
Elk mens bepaalt zelf wat voor hem of haar de kwaliteit van het leven zo groot mogelijk maakt. Maar voor iedereen is het wezenlijk om gezien te worden als de mens die men is, met zijn of haar eigen geschiedenis,
eigen(aardig)heden, eigen vragen. Het is van groot belang dat er aandacht is en goede zorg gegeven wordt, zodat men die laatste fase van het leven echt als kwalitijd kan ervaren. Daar wil ThamerThuis voor staan.