Opname procedure

Aanmelding
Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de dienstdoende coördinator, die altijd via het algemene nummer van ThamerThuis bereikbaar is: telefoon: 0297-540536.

U kunt dit zelf regelen, maar overleg is ook altijd mogelijk via:
- de huisarts
- de wijkverpleegkundige
- de specialist
- de transferverpleegkundige of
- de maatschappelijk werkende in het ziekenhuis.

Aanmelding door derden gaat altijd in overleg met de betrokken patiënt en de familie.

Indicatie
Om tot een zorgvuldige afweging te komen of ThamerThuis de juiste plaats is voor de verzorging van de patiënt wordt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om advies gevraagd.

Intake
Nadat het CIZ een indicatie heeft afgegeven komt de coördinator van ThamerThuis bij de patiënt op bezoek thuis of in het ziekenhuis voor een intakegesprek. Hierna bespreekt de coördinator haar bevindingen met de opnamecommissie van ThamerThuis. Na goedkeuring kan tot opname worden overgegaan. Zie onder Verblijfkosten voor de financiële bijdrage die per dag wordt berekend.

Respijtzorg
Indien er plaats is kan respijtzorg geleverd worden. Dat betekent dat iemand tijdelijk opgenomen kan worden, bijvoorbeeld na een chemokuur, om weer wat aan te sterken of ter verlichting van de taken van de mantelzorger.