Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is gericht op het verminderen van lijden en pijn en het verbeteren van de kwaliteit van het leven. Palliatieve zorg is aan de orde wanneer een patiënt niet meer genezen kan worden. In het algemeen is medische zorg gericht op het genezen van patiënten. Er kan een moment komen dat de behandelend specialist of arts van mening is dat de mogelijkheden zijn uitgeput en dat genezing niet meer mogelijk is. Op dat moment gaat een nieuwe fase in, de palliatieve fase. Deze fase wordt meestal door een zogenaamd ‘slecht nieuws gesprek' gemarkeerd en kan een paar dagen, enkele weken, maanden of soms langer duren. Alle zorg is erop gericht om het zo comfortabel mogelijk te maken voor de patiënt en om de naasten te ondersteunen. Dat betekent dat niet alleen naar lichamelijke klachten (zoals, pijn, benauwdheid, obstipatie, etc.) wordt gekeken, maar dat ook de psychische problemen (bijvoorbeeld gevoelens van angst of depressie) aandacht krijgen. Het bieden van ondersteuning bij de afronding van het leven en het nemen van afscheid hoort ook bij palliatieve zorg, alsmede de zorg voor naasten na het overlijden.