Thuisinzet ThamerThuis

ThamerThuis biedt ondersteuning bij u thuis

Zolang mogelijk thuis blijven heeft ieders voorkeur.
Vaak worden mensen tijdens hun ziekte thuis bijgestaan door een mantelzorger. Een mantelzorger is meestal een naaste die u bijstaat en voor u zorgt. De zorg voor een ernstig zieke kan intensief zijn, en dat betekent bijna altijd dat ook voor uw mantelzorger, meestal uw dierbare, het leven ingrijpend verandert.
ThamerThuis beschikt over deskundige vrijwilligers die zowel de zieke als de mantelzorger kunnen bijstaan.
Onze vrijwilligers hebben de tijd, de kennis en de aandacht, om naar u en uw naaste te luisteren en er voor u te zijn. Samen kijken we welke hulp nodig is en hoe de ondersteuning vorm kan krijgen. Iedere situatie is anders en niemand beleeft het ziek zijn op dezelfde manier.
Voor de één is het belangrijk ‘een maatje’ te hebben, om te kunnen praten over het ziek zijn en de consequenties daarvan. De ander heeft behoefte aan iemand die gewoon aanwezig ís, en die praktische ondersteuning biedt.
Voor uw mantelzorger is het belangrijk dat hij of zij regelmatig wat tijd en ruimte voor zichzelf krijgt. In de wetenschap dat u in de goede handen van een deskundige vrijwilliger bent, kan uw naaste met een gerust hart een paar uurtjes de deur uit.
De Stichting ThamerThuis kan, waar nodig al in een vroeg stadium, zorgdragen voor vrijwilligers die u op deskundige wijze kunnen ondersteunen in uw thuissituatie.