Algemeen

Vrienden van ThamerThuis.

Toen in 1997 vanuit particulier initiatief werd besloten een bijna-thuis-huis in Uithoorn/De Kwakel op te richten werd als uitgangspunt vastgesteld dat er nooit een financiële drempel zou mogen zijn voor opname in het huis en dus werd een betrekkelijk gering bedrag vastgesteld als dagvergoeding. Dit betekent dat, naast de door de overheid verstrekte subsidie, er altijd aanvullende middelen nodig zijn om ThamerThuis te kunnen laten functioneren. Om de daadwerkelijke zorgverlening met de officiële subsidie en werkovereenkomsten met de zorginstelling duidelijk gescheiden te houden van de activiteiten rondom het verwerven van de uiterst noodzakelijke extra financiële middelen bestaat de Stichting Vrienden van ThamerThuis. Deze stichting beschikt over de ANBI status, een fiscale positie als Algemeen Nut Beogende Instelling. Iedereen die ThamerThuis een goed hart toedraagt krijgt daardoor de gelegenheid om via een notariële acte een aantal jaren een bedrag te schenken dat als een fiscale aftrekpost geldt. Verder zorgen donaties, aangevuld met giften en legaten al sinds de oprichting voor de noodzakelijke financiële aanvulling.  

Via deze website kunt u zich eenvoudig aanmelden als vriend. U ontvangt dan in ieder geval 1 x per jaar ons uitgebreide nieuwsbulletin.