Vrienden van ThamerThuis

Algemeen

De Stichting Vrienden van ThamerThuis is actief sedert 1 januari 2013 en heeft ten doel: het ondersteunen van Stichting ThamerThuis door middel van het ter beschikking stellen van financiële middelen, naar mogelijkheden en behoefte, ter realisering van de doelstelling van deze stichting, één en ander voor zover hiervoor geen financiële middelen van overheidswege of anderszins kunnen worden verkregen. 

ANBI

De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), geregistreerd onder RSIN-nummer 816100780. Giften en legaten aan een ANBI zijn vrij van schenkings- en erfbelasting, indien en voor zover aan de eisen voor aftrekbaarheid wordt voldaan. Giften,voor meerdere jaren gedaan bij een notariële of onderhandse akte, kunnen onbeperkt aftrekbaar zijn. De Belastingdienst kan hierover nadere informatie verschaffen.

Bankrekeningnummer: NL75 RABO 0378 5152 09 ten name van Stichting Vrienden van ThamerThuis.  

Contact

De stichting is bereikbaar via Stichting ThamerThuis, Kwakelsepad 2, 1424 AZ De Kwakel. Telefoon: 0297-540536 of e-mail: info@thamerthuis.nl.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit vier personen en vertegenwoordigt de stichting als geheel of met twee bestuurders gezamenlijk. Geen der bestuursleden geniet een beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst. 

Activiteiten 2016

Activiteiten in het kader van sponsoring van de nieuwe keuken

In 2016 heeft Thamerthuis een gloednieuwe keuken kunnen laten inbouwen dankzij de acties die Team Timmerman uit Aalsmeer het hele jaar door heeft georganiseerd om geld op te halen.

Onder andere de verkoop van bloemen op Koningsdag, Tour de Poel en een Music@the Poel in het Westeinder Paviljoen.

Bouwbedrijf Kroom uit Aalsmeer en Intermat uit Mijdrecht hebben ook zeer veel bijgedragen aan de prachtige keuken.

 

Andere bijzondere sponsoracties

Eeen bijdrage van Coöperatiefonds van Rabobank Regio Schiphol en van de Soroptimistclub Uithoorn/Ronde Venen. Er werd een bridge drive en een golftournooi georganiseerd waarvan de opbrengst ging naar ThamerThuis

Financieel overzicht

Financieel overzicht vvThTh 2016