Algemeen

De zorg die in ThamerThuis geleverd wordt, is in principe dezelfde zorg die men in de thuissituatie kan verkrijgen. De Uithoornse huisartsen staan garant voor de medische zorg. Patiënten die van buiten de plaats Uithoorn komen, krijgen in overleg met de coördinator van het huis een huisarts toegewezen. In de avonden en weekeinden wordt de medische zorg geleverd door de regionale huisartsenpost.
De Aalsmeerse huisartsen verzorgen hun eigen patiënten in het huis.

De verpleegkundige verzorging vindt plaats door de wijkverpleegkundigen in dienst van de zorginstelling Amstelring. De dagelijkse zorg wordt geleverd door daartoe opgeleide vrijwilligers. Zij ondersteunen de patiënten en familie in hun dagelijkse behoeften.
De familie van de gasten kan, als men dat wenst, betrokken worden bij de dagelijkse verzorging. ‘s Nachts komt er een verpleegkundige, via de zorginstelling. Er wordt gedurende 24 uur per dag zorg geleverd. 

Aan ThamerThuis is een eigen geestelijk verzorger verbonden, die beschikbaar is om de gasten en hun familie te begeleiden en te ondersteunen in het omgaan met levens- en zinvragen die zich kunnen aandienen.

De leiding van het huis berust bij coördinatoren, die bij toerbeurt dienst hebben en aanspreekbaar zijn voor alles wat zich binnen het huis afspeelt. De coördinatoren en de vrijwilligers doen er alles aan om het verblijf van de gasten en hun familie zo goed mogelijk te doen verlopen. Zij zullen dan ook hun uiterste best doen om extra wensen te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld fysiotherapeut, tandarts, kapper, schoonheidsspecialiste en dergelijke.