Scholing vrijwilligers

Alle vrijwilligers van ThamerThuis zijn, voordat ze aan hun taak beginnen, geschoold. Deze scholing is verplicht voor alle nieuwe vrijwilligers, ook als ze afkomstig zijn uit een zorgverlenend beroep. Nieuwe vrijwilligers volgen een VPTZ-cursus waarin aandacht wordt besteed aan praktische vaardigheden als tiltechniek en de basisverzorging aan de stervende of ernstig zieke mens.

Ook is er veel aandacht voor onderwerpen als het inlevingsvermogen in ernstig zieke patiënten en de omgang met andere zorgverleners en mantelzorgers, aan doodgaan en aan de reacties die dit met zich meebrengt bij alle betrokkenen. VPTZ Nederland is de landelijke vereniging van organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, thuis of in hospices.

Naast deze scholingen worden er met grote regelmaat lezingen, cursussen en themabijeenkomsten aangeboden, waardoor de kennis en ervaring verder uitgebreid wordt.