Taken vrijwilligers

In ThamerThuis

Tot de taken van de vrijwilliger behoren eigenlijk al die dingen die je als familie thuis voor een zieke zou doen. Het belang van de gast zal altijd voorop staan bij het al dan niet uitvoeren van bepaalde taken. Als eerste en belangrijkste taak heeft de vrijwilliger dus de zorg voor het zo veel mogelijk welbevinden van de gast. Dit kan door het aanbieden van en het helpen met eten en drinken, het opfrissen van handen en gezicht en het assisteren met in- en uit bed gaan.
Ook helpen met de toiletgang en het verzorgen bij incontinentie behoren tot het werk van de vrijwilliger. Hij/zij zorgt ervoor dat de medicijnen die de wijkverpleegkundige heeft uitgezet, worden aangeboden of toegediend. De vrijwilliger weet wanneer hulp moet worden gevraagd aan de coördinator, de wijkverpleegkundige of aan de huisarts.
Daarnaast is hij/zij natuurlijk in huis om gezelschap te bieden of op de achtergrond aanwezig te zijn, al naar gelang de behoefte van de gast. De vrijwilliger zorgt voor een sfeer van vertrouwen en veiligheid.

Indien u belangstelling heeft om vrijwilliger te worden, kunt u contact opnemen met de dienstdoende coördinator van ThamerThuis. telefoon: 0297-540536