Thuisinzet

Thuisinzet

ThamerThuis is ook de spil bij de inzet van vrijwilligers bij terminaal zieken, die thuis willen blijven in de laatste fase van hun leven. Deze vrijwillige terminale zorg thuis is met name gericht op de mantelzorgers (de familie, vrienden, buren of andere verzorgers die niet beroepsmatig bij de zorg betrokken zijn). Voor deze mantelzorgers kan de hulp van een vrijwilliger betekenen dat zij de zorg voor hun dierbare vol kunnen houden, zodat de wens om thuis te sterven waargemaakt kan worden. De vrijwilliger vervangt de mantelzorger op afgesproken momenten in de week zodat die de gelegenheid heeft even weg te gaan of bij te slapen. Het gaat vaak helemaal niet om ‘grote' dingen. Een paar uurtjes zonder haast je boodschappen doen, een vriendin bezoeken of je hobby buiten de deur aanhouden, het kan er voor zorgen dat iemand de broodnodige energie krijgt voor de zorg die thuis weer wacht. Mantelzorgers kunnen zelf via ThamerThuis vrijwilligers aanvragen voor de ondersteuning thuis, of dit door wijkverpleegkundigen of huisarts laten doen. Voor inzet thuis is geen indicatie van het CIZ nodig. Wel wordt bij de huisarts gevraagd naar de geschatte levensverwachting. Er zijn voor de mantelzorgers geen kosten verbonden aan de inzet van vrijwilligers thuis.


Indien u belangstelling heeft om vrijwilliger te worden, kunt u contact opnemen met de dienstdoende coördinator van ThamerThuis. telefoon: 0297-540536