Vrijwilligers

In ThamerThuis wordt de dagelijkse zorg geleverd door een groep van ruim zeventig VPTZ-vrijwilligers
(Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Mannen en vrouwen, oud en jong en uit alle hoeken van de samenleving. Voor hen allen geldt dat ze betrokken zijn bij de mensen die, juist in de vaak moeilijke periode van loslaten en afscheid nemen, behoefte hebben aan de juiste hulp. Er worden geen eisen gesteld aan
vooropleiding of werkkring van de vrijwilligers. Wèl moeten ze een cursus volgen voordat ze in de palliatieve terminale zorg ingezet kunnen worden. Ze moeten ook beschikken over een groot inlevingsvermogen. Eveneens is een flexibele instelling nodig om te kunnen omgaan met alle intense en emotionele gebeurtenissen. VPTZ-vrijwilligers worden ingezet ter ondersteuning of ter vervanging van de mantelzorger.

Vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden in alle situaties bij terminale patiënten. Dat kan in ThamerThuis zijn, maar ook in de thuissituatie. Soms bieden ze eerst hulp thuis en, als de patiënt dan als gast in ThamerThuis opgenomen wordt, gaan indien mogelijk dezelfde vrijwilligers mee.

Er zijn ook VPTZ-vrijwilligers die ondersteuning bieden aan terminale patiënten, die weinig of geen mantelzorg hebben in verpleeg- en verzorgingshuizen. De vrijwilligers zijn daarvoor geschoold en door ThamerThuis wordt eveneens regelmatig bijscholing verzorgd door middel van cursussen en themabijeenkomsten.

Wanneer u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk bij ThamerThuis, in ThamerThuis zelf of in de Thuisinzet, kunt u contact opnemen met één van de coördinatoren. U kunt ze bereiken via de e-mail info@thamerthuis.nl of telefonisch 0297-540536.
De huidige coördinatoren van ThamerThuis zijn Jeannette Voskamp, Annelies Blom en Wijnie Schmidt.