De zorg in het hospice

Zieken in de laatste fase van hun leven geven aan een grote voorkeur te hebben om thuis te sterven. Door allerlei oorzaken is dit niet altijd mogelijk.

ThamerThuis in De Kwakel biedt aan die terminale patiënten een woonomgeving die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. In dit bijna-thuis-huis is ruimte voor twee gasten. De wensen en behoeften van de gast en zijn of haar naasten staan centraal. Familie en vrienden kunnen komen en gaan wanneer het de gast en henzelf uitkomt. Het huis kent geen bezoektijden. Tijdens het verblijf kunnen familieleden, in overleg, overnachten.

ThamerThuis heeft naast de gastenkamers een goed geoutilleerde keuken, een badkamer en een gezellige huiskamer. Familie en/of vrienden mogen de keuken gebruiken om voor de gast en henzelf een (warme) maaltijd te bereiden. Ook kan de gast ervoor kiezen om voor eigen rekening de warme maaltijd van buitenaf te betrekken. De kamers in ThamerThuis zijn volledig ingericht, maar wij nodigen onze gast en zijn/haar familie van harte uit, de kamer te voorzien van eigen meubels, foto’s, schilderijen en andere zaken waaraan men gehecht is. Huisdieren zijn welkom mits zij geen overlast bezorgen en verzorgd worden door de naasten.

De zorg in ThamerThuis is – in principe – dezelfde zorg die men in de thuissituatie kan krijgen. Gasten uit Uithoorn, De Kwakel en Aalsmeer houden hun eigen huisarts. Gasten uit andere gemeenten krijgen na overleg een Uithoornse huisarts toegewezen. In de avonden en weekeinden levert de regionale huisartsenpost de medische zorg.

Stichting ThamerThuis heeft een samenwerkingsovereenkomst met de zorgaanbieder Amstelring. De wijkverpleegkundigen van wijkteam De Kwakel van Amstelring leveren de verpleegkundige zorg.

De dagelijkse leiding berust bij een aantal coördinatoren, ook in dienst van Amstelring. De dagelijkse zorg wordt geleverd door opgeleide vrijwilligers, die aanwezig zijn van ’s morgens 7.30 uur tot ‘s avonds 22.00 uur. Zij ondersteunen de patiënten en familie in hun dagelijkse behoeften. De familie van de gasten kan, als men dat wenst, betrokken worden bij de dagelijkse verzorging. In de nacht is er een beroepskracht aanwezig.

ThamerThuis werkt samen met apotheek Bogaard. Aan ThamerThuis is een eigen geestelijk verzorger verbonden. Zij kan, indien gewenst, de gasten en hun familie begeleiden en ondersteunen in het omgaan met de situatie.

De coördinatoren en de vrijwilligers doen hun uiterste best om het verblijf van de gasten en hun familie zo goed mogelijk te laten verlopen en om persoonlijke wensen van de gast te realiseren.

Bekijk de PTZ flyer