Aanvraag en intake zorg in het hospice

Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, die altijd via het algemene nummer van ThamerThuis bereikbaar is: 0297-540536.

U kunt dit zelf regelen, maar overleg is ook altijd mogelijk via:

  • de huisarts
  • de wijkverpleegkundige
  • de specialist
  • de transferverpleegkundige of
  • de maatschappelijk werkende in het ziekenhuis

Aanmelding door derden gaat altijd in overleg met de betrokken patiënt en de familie. Aan de opname zijn is aantal voorwaarden verbonden:

  • De patiënt heeft een levensverwachting van ongeveer maximaal 3 maanden.
  • Er dient een indicatie voor palliatieve zorg te worden afgegeven door een arts.

Nadat de indicatie is geregeld, komt de coördinator van ThamerThuis bij de patiënt op bezoek thuis of in het ziekenhuis voor een intakegesprek. Hierna bespreekt de coördinator haar bevindingen met een speciaal opgeleide huisarts die verbonden is aan ThamerThuis. Na goedkeuring kan tot opname worden overgegaan. De gast dient zijn eigen woning aan te houden tijdens het verblijf.