Evaluatie zorg in het hospice

Tijdens het verblijf kan blijken dat de geschatte levensverwachting van maximaal 3 maanden niet juist is. Als er sprake is van een stabilisatie of verbetering moet er naar een andere verblijfplaats worden gezocht. Ongeveer 4 à 5 weken na opname vindt er altijd een familiegesprek plaats om de zorg te evalueren en te heroverwegen of ThamerThuis nog de beste plek is.