Kosten zorg in het hospice

De medische en verpleegkundige zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de gast. De ziektekostenverzekering dekt vrijwel alle ziektekosten, gemaakt tijdens het verblijf in een hospice.

Het ministerie van VWS verstrekt een subsidie om een deel van de personeelskosten en een gedeelte van de huisvesting te bekostigen. Er blijven echter altijd kosten die hierdoor niet gedekt worden. Daarom is het noodzakelijk van elke gast een eigen bijdrage te vragen van € 25,- per dag. Sommige mensen hebben een aanvullende verzekering voor hospicezorg. In dat geval wordt de verzekerde dagvergoeding in rekening gebracht. Indien de gast hiervoor niet verzekerd is, bedraagt de vergoeding € 25,- per dag.