Kosten zorg in het hospice

De wijkzorg en de huisarts worden vergoed vanuit uw basis zorgverzekering. De ziektekostenverzekering dekt vrijwel alle ziektekosten, gemaakt tijdens het verblijf in een hospice.

Amstelring heeft met alle grote verzekeraars een contract. Bent u verzekerd bij een kleinere (budget)verzekeraar, check dan of deze een contract heeft met Amstelring. Het ministerie van VWS verstrekt een subsidie om een deel van de personeelskosten en een gedeelte van de huisvesting te bekostigen. Er blijven echter altijd kosten die hierdoor niet gedekt worden.

Indien u verzekerd bent voor verblijf in een hospice is dit ondergebracht in uw aanvullende zorgverzekering. Informeer hiernaar bij uw eigen zorgverzekeraar. ThamerThuis brengt het maximale bedrag per dag waarvoor u verzekerd bent in rekening tot de maximum vergoeding is bereikt (per kalenderjaar).

Bent u niet verzekerd voor verblijf in een hospice, of bereikt u de maximaal verzekerde som, dan brengen wij € 30,- per dag in rekening. De rekening wordt verstuurd na het afronden van de zorg. Maar in overleg kan de rekening ook per maand opgemaakt worden.

Mocht het bedrag van € 30,- per dag bezwaarlijk voor u zijn, geef dit dan aan bij de coördinator. We kijken samen met u hoe een passende oplossing gevonden kan worden.