Aanvraag en intake ondersteuning in zorginstelling

Als naaste kunt u zelf via ThamerThuis, een vrijwilliger aanvragen voor de ondersteuning in een zorginstelling. U kunt dit ook door de eerstverantwoordelijke verzorgende laten doen. De coördinator gaat met de u en/of de eerstverantwoordelijke telefonisch in gesprek om de zorgvraag in kaart te brengen. De coördinator maakt daarna met u en/of de eerstverantwoordelijke een afspraak waarbij de aanwezigheid van de bewoner en indien mogelijk de familie van belang is. Vervolgens worden afspraken gemaakt over duur en frequentie van de inzet. Na een aantal weken bespreken we opnieuw hoe het gaat.

Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de dienstdoende coördinator, die altijd via het algemene nummer van ThamerThuis bereikbaar is: 0297-540536.