Aanvraag en intake ondersteuning thuis

Patiënten en mantelzorgers kunnen zelf via ThamerThuis een vrijwilliger aanvragen voor de ondersteuning thuis. Of dit door wijkverpleegkundigen of huisarts laten doen. Voor inzet thuis is geen indicatie van het CIZ nodig. Wel wordt bij de huisarts gevraagd naar de geschatte levensverwachting.

Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met de coördinator, die altijd via het algemene nummer van ThamerThuis bereikbaar is: 0297-540536