Bestuur

Stichting Thamer Thuis
Corry Brouwer, vertrouwenspersoon vrijwilligers en klachtenfunctionaris
Mark Maarsen, penningmeester
Marius van der Veen, secretaris
Marianne Klinkenberg, voorzitter

Stichting Vrienden van Thamerthuis,
Mark Maarsen, penningmeester
Nico Tijsterman, voorzitter