Doelstelling Vrienden van ThamerThuis

In 1997 is vanuit particulier initiatief Stichting ThamerThuis opgericht met het doel een bijna-thuis-huis in Uithoorn/De Kwakel te realiseren. Het uitgangspunt was en is nog steeds dat er nooit een financiële drempel zou mogen zijn voor opname in het huis. De dagvergoeding is daarom een gering bedrag. Dit betekent dat, naast de door de overheid verstrekte subsidie voor de coördinatie van de vrijwilligers, er altijd aanvullende middelen nodig zijn om ThamerThuis te kunnen laten functioneren. Om de activiteiten waar de overheidssubsidie voor bedoeld is duidelijk gescheiden te houden van de activiteiten rondom het verwerven van de uiterst noodzakelijke extra financiële middelen is in 2013 de Stichting Vrienden van ThamerThuis opgericht.