Financiën

Geen van de bestuursleden geniet een beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan ThamerThuis
Jaarbericht 2022

Financieel overzicht 2022 Stichting Thamerthuis
Financieel overzicht 2022 Stichting Vrienden van Thamerthuis