Financiën

Geen van de bestuursleden geniet een beloning. De stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleidsplan ThamerThuis
Jaarbericht

Financieel overzicht Stichting ThamerThuis 2017
Financieel overzicht Stichting Vrienden van ThamerThuis 2017