ThamerThuis bestaat 25 jaar

Het is 25 jaar geleden dat voormalig huisarts Jan Dalmeijer met een aantal mensen en gesteund door de Kwakelse gemeenschap het hospice ThamerThuis oprichtte. ThamerThuis is een kleinschalig hospice in De Kwakel voor mensen in de laatste fase van hun leven. ThamerThuis is ook de spil bij de inzet van vrijwilligers bij terminaal zieken, die thuis willen blijven.

11 mei werd het jubileum gevierd met een minisymposium voor: verwijzers, huisartsen, vrijwilligers, coördinatoren, wijkverpleging, bestuursleden en collega’s van andere hospices. De opkomst was hoog, met ruim 90 mensen.

Gasten werden welkom geheten, waarna Ilse Roelofsen van theatergroep “Theater aan de lijn” een tragisch komische monoloog verzorgde over haar ervaringen in het hospice.

Rob Brunting (journalist en expert op het gebied van palliatieve zorg) heette vervolgens als dagvoorzitter het publiek welkom en verzorgde een prikkelend panelgesprek met vrijwilligers, wijkverpleging, coördinator en de zaal. Vervolgens speelde Theater Aan De Lijn een herkenbaar, humoristisch en ontroerend theater stuk over palliatieve zorg in een hospice.

Nadat de inwendige mens goed verzorgd was met een heerlijke maaltijd was het tijd voor de workshops. Als bedankje voor de inzet tijdens dit jubileum-feest werden flessen wijn – gedeeltelijk gesponsord door de Wijnschuur – uitgedeeld.

Na afloop was er nog ruimte om te netwerken met een afsluitende borrel. Al met al een geslaagd jubileum. ThamerThuis is klaar voor de volgende 25 jaar.

Oproep: omdat wij geen e-mailadressen meer hebben:
Op zondag 12 november is er als afsluiting van het jubileumjaar een grote reünie gepland voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn, of zijn geweest in de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. Vrijwilligers die mensen in de laatste levensfase thuis verzorgden of in ThamerThuis.
Vrijwilligers zijn het cement van de zorg.
Ben je VPTZ vrijwilliger (geweest) of ken je oud vrijwilligers? Attendeer ze op de reünie en stuur een berichtje naar info@thamerthuis.nl