Wat doen de vrijwilligers?

In ThamerThuis levert een groep van ruim zeventig Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) de dagelijkse zorg. Mannen en vrouwen, oud en jong en uit alle hoeken van de samenleving. Allemaal zijn zij betrokken bij de mensen die, juist in de vaak moeilijke periode van loslaten en afscheid nemen, behoefte hebben aan steun. Deze vrijwilligers beschikken over een groot inlevingsvermogen en een flexibele instelling om te kunnen omgaan met alle intense en emotionele gebeurtenissen.

Herkent u zich hierin en wilt u die steun ook bieden?
Als vrijwilliger biedt u ondersteuning in het hospice, bij mensen thuis of in een zorginstelling.
U ondersteunt of vervangt tijdelijk de mantelzorger. Denk hierbij aan praktische hulp zoals het in- en uit bed helpen, begeleiden naar toilet en andere verzorgende en huishoudelijke taken. Net zo belangrijk is de emotionele hulp, zoals een goed gesprek of er zijn in stilte.
Wij stellen geen eisen aan vooropleiding of werkkring. Wel moet u enkele dagdelen cursus volgen voordat u ingezet kunt worden. Daarnaast bieden de coördinatoren persoonlijke begeleiding en regelmatig een bijscholingsavond aan. U kunt een onkostenvergoeding krijgen voor eventuele reiskosten.

Bekijk de vrijwilligers flyer

Geïnteresseerd en meer weten?