Ondersteuning in zorginstelling

Veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben -net als mensen die thuis overlijden- in hun laatste levensfase behoefte aan extra aandacht en ondersteuning. Dat geldt ook voor bewoners in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Familie komt vaker op bezoek en er is meer aandacht van verzorgend personeel.
Toch kan sterven in een verpleeg- en verzorgingshuis eenzaam zijn. Bewoners hebben soms weinig of geen naasten. Verzorgenden hebben niet altijd de tijd en de rust om echt aanwezig te zijn bij de bewoner, omdat zij hun aandacht over meerdere bewoners moeten verdelen. De ondersteuning van goed opgeleide en gespecialiseerde vrijwilligers kan dan een mooie aanvulling zijn op de zorg.

Zij zijn er speciaal voor die bewoner in de laatste levensfase en diens familie en kunnen zich volledig op deze taak richten. ThamerThuis biedt deze bijzondere vorm van vrijwilligerszorg. De belangrijkste taak van de vrijwilligers is ‘Er Zijn’. Sleutelwoorden daarbij zijn aandacht en aanwezigheid. Doordat de vrijwilliger vaak veel tijd met de bewoner en ook de familie doorbrengt kan er tussen hen een band ontstaan, die wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid, persoonlijke betrokkenheid en emotionele steun.

Signalen die de vrijwilliger opvangt en die van belang zijn voor de kwaliteit of de continuïteit van de beroepsmatige zorg, worden doorgegeven aan de beroepskrachten. Ook lichte lichamelijke verzorging kan deel uitmaken van de ondersteuning: Kussens opschudden, de zieke verleggen en in- en uit bed helpen, hulp bij eten en drinken, etc. Vrijwilligers staan open voor de vragen van bewoners en hun naasten. Zij gaan zorgvuldig op deze vragen in en waar nodig verwijzen zij door. Onze vrijwilligers zijn gewend zelfstandig te werken, uiteraard in afstemming met de bewoner, de familie en de medewerkers van de zorgorganisatie.

Bekijk de inzet zorginstelling flyer